هر سال، گالوپ از دسته ای از بزرگسالان آمریکایی می پرسد که به نظر می رسد یک سوال نسبتاً کلیشه ای باشد: چقدر شغل خود را دوست دارید؟ نتیجه ممکن است شما را شگفت زده کند. بخشی که می گویند از کار “کاملاً راضی” هستند طی دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است […]

داستان جف بزوس که آمازون را با درآمدهای فزاینده و سودهای صفر برای چندین دهه اداره می کرد در دنیای تکنولوژی افسانه ای شده است. در ابتدا ، بخشی از جامعه سرمایه گذاری معتقد بودند که سودآوردی کم آن نشانه این است که کسب و کار آن در درازمدت ناپایدار است. با این حال، امروزه […]