چه خانه‌ی بزرگی داشته باشید و چه خانه تان کوچک باشد، احتمالا جزیره آشپزخانه پرکاربرد‌ترین فضای خانه‌تان می باشد. فضایی که در آن صبحانه یا وعده های دیگرتان را میخورید، فضایی که می توانید بشینید و کار کنید و فضایی برای جمع شدن و صحبت کردن با سایر اعضای خانواده. جزیره آشپزخانه به ندرت فقط […]

مکرومه یک نوع تکنیک گره زدن نخ است. حتما در کودکی در خانه تان گلدان هایی را دیده بودید که داخل این نخ ها از سقف آویزان شده بودند. حالا چند سالی است صنایع دستی گذشته که مدتی فراموش شده بودند دوباره راهشان را به خانه های ما بازیافته اند. مکرومه هم از این قاعده […]

روند محبوبیت دکوراسیون حصیری هیچ نشانه ای از افول ندارد. اما چرا این محبوبیت زیاد است؟ وسایل حصیری نه تنها جایگاه خود را در مبلمان بیرونی از دست ندادن بلکه با استقبال زیاد به فضای درونی خانه ها راه پیدا کرده‌اند.  با بافت و جذابیت‌شان در خط مقدم ترندهای طراحی داخلی 2021 قرار گرفته اند. […]